Badminton

kategorie_badminton_start

Badminton Freizeitgruppe

Montag: 20.00 - 22.00 Uhr

Sporthalle Pattonville

Leitung: Oliver Kanthak

Freitag: 19.30 - 22.00 Uhr

Sporthalle Pattonville

Leitung: Oliver KanthakGere Müller